S jakým právním problémem se na mě můžete obrátit?

specializace

Mezi mé klienty patří jak obchodní společnosti, tak běžní lidé.  Právní poradenství pokytuji zejména ve věcech obchodního, rodinného  a mezinárodního práva.  Sepíši pro Vás smlouvu, právní stanovisko nebo podání soudu či úřadu, kde Vás i zastoupím.  Podpořím Vás při vyjednávání s obchodním partnerem. 

Obchodní smlouvy

Mezinárodní právo

Péče o děti

Vypořádání majetku po rozvodu nebo rozchodu

Právo obchodních korporací a corporate compliance

Rozvod 

Dědictví

Pracovní záležitosti

Občanské právo

příklady spolupráce
s mými klienty

Spor s obchodním partnerem

Klient se na mě obrátil s problémem, který vyvstal u jeho dlouholetého odběratele v jedné asijské zemi. Klient chtěl vědět, jaká má práva ze smlouvy a kde by případně měl protistranu žalovat. Prošla jsem smlouvu, ve které nebylo ujednání o rozhodném právu, ani o sudišti. Vyžádala jsem si další podklady. Na základě dodaných vstupů nejdříve určila rozhodné právo smlouvy, což přineslo odpovědi na původní klientovi otázky.

Vypořádání majetku po rozchodu

Klientka se rozešla s dlouholetým partnerem, který přispíval na rekonstrukci jejího domu, a nárokoval si uhrazení každé účtenky. Ve fázi, kdy jsme se poprvé setkaly, jí již zaslal předžalobní výzvu na vydání bezdůvodného obohacení, a požadoval pro mou klientku neakceptovatelnou částku. Společně jsme sepsaly všechno, čím klientce expartner na nemovitost přispěl, vytřídily uznatelné položky, vypočetly a následně navrhly protistraně dohodu o narovnání. Dále jsme je vyzvaly k navrácení výlučného majetku klientky, který si po rozchodu odnesl z domácnosti. Po třech měsících od počátku jednání byla podepsaná dohoda o narovnání.

Založení společnosti a sepis vzorů

Pro klienta jsem ve spolupráci s notářem připravila vše potřebné pro založení akciové společnosti, od stanov na míru a akcionářské smlouvy po provedení celým procesem založení a vzniku společnosti, včetně smluv pro členy představenstva. Dále jsem připravila základní vnitřní předpisy a vodítko pro představenstvo a dozorčí radu se základy korporátního práva. V další fázi následovalo smluvní zastřešení převodu obchodního závodu, příprava pracovních smluv a dalších obchodních smluv.